Doba povezano sa elementom Zemlje je bablje ljeto, vrijeme koje obiluje plodovima i hrani nas tokom cijele zime. Energiju Zemlje možemo gledati kao majku života, onu koja njeguje i hrani sjeme, omogućava njegovu transformaciju u biljku i davanje plodova.

Prema teoriji o pet elemenata prisutnoj u tradicionalnoj kineskoj medicini, energija Vatre manifestira se ljeti. Energija Vatre daje nam toplinu i sposobnost da volimo i budemo voljeni, te nam omogućava da nakon proljetnog buđenja/rođenja cvatemo i sazrijevamo.

Prema tradicionalnoj kineskoj medicini energija Drva se manifestira u proljeće. Energija Drva označava novi početak, rast i razvoj. Naprimjer, gledajući ciklus života, djetinjstvo pripada elementu Drva, a ono podržava našu viziju života i planiranje u skladu s tom vizijom.

Kineska i japanska medicina već više od 5000 godina životni tijek od njegovog početka do kraja promatraju kao ciklus. Taj ciklus sastoji se od pet faza koje se nazivaju Fazama promjene ili Pet Elemenata. Svaki od pet elemenata ima svoje zasebne karakteristike koje su analogne i povezane s prirodnim fenomenima poput klime, godišnjih doba, stranama svijeta, planetima, ali i organima u tijelu, tkivima, emocijama, zvukovima, bojama, okusima itd.

Uz međusobnu podršku uspjeli smo u samo dva dana napraviti iskorak u znanju, postati svjesniji sebe i svijeta oko sebe, uspjeli smo se povezati međusobno, bolje se povezati sa samim sobom. Radili smo na sebi (do-in vježbe), jedni na drugima (shiatsu) pa tek onda na konjima (shiatsu za konje). 

Ima nekih odluka koje donesemo i koje, naizgled, nemaju nikakvog smisla, ali mi znamo, negdje duboko u sebi, da je to za nas ispravan put. Ima naprotiv nekih drugih koje izgledaju logične i možemo ih jako dobro objasniti u trenutku kad ih donosimo… Ali se nakon nekog vremena pokažu sasvim pogrešnima.
Kako donosimo odluke i zašto smo ponekad neodlučni?