Cijena tretmana za Hrvatsku: 300 kn
(cijena jednog tretmana)

Cijena po tretmanu za paket od 3 tretmana: 250 kn
(ukupna cijena paketa od 3 tretmana 750 kn)

Cijena za stalne klijente: 200 kn
(cijena po tretmanu za 6 tretmana i više)


Putni troškovi: 1 kn po km

Cijene za tretmane izvan Hrvatske dogovaraju se ovisno o lokaciji i broju tretmana.