Često puta zaboravljamo da konji trebaju imati razvijenu fizičku i psihičku sposobnost da bi ispunjavali zadatke koje pred njih postavlamo. Događa se da konj razumije što se od njega očekuje, ali jednostavno nije dovoljno fleksibilan ili nema pravilno razvijenu muskulaturu da bi određeni zadatak dobro odradio. Niz je načina kako možemo raditi na psiho/fizičkoj pripremi konja... vježbice koje slijede samo su ideja ukoliko ne znate od kud početi... Sretno! 

DOWNLOAD: Vježbe za konje 1