ivana i allegro

 

 

 

 

 

"Shiatsu je za nas bio slučajno otkriće, ali već nakon prvih tretmana vidjeli su se rezultati. Allegro je nakon tretmana svaki put barem 5 godina mlađi, sretan i živahan."